Presentacio

 

Ja fa molts anys que les tecnologies de la informació i comunicació han entrat a formar part de les nostres vides de forma molt important. No ens imaginem un món sense internet, sense mòbils…

Els aprenentatges d’aquestes tecnologies han estat molt diversos, algunes persones els ha agradat fer cursos, altres han seguit un procés d’autoaprenentatge.

Els nivells aconseguits són molt diversos, i la percepció del que una persona sap sobre el tema és molt subjectiu.

Per això, la Generalitat ha creat les proves ACTIC (Acreditació de Competències de la Tecnologia de la Informació i Comunicació) per tal de normalitzar el nivell acreditat de TIC de cada persona que ho sol·liciti.

Si vols informacions oficials, pots clicar l’aspecte que t’interessi

Competències, nivells i certificats

Inscripció per l’aspirant

La prova d’avaluació

Guia de la prova

 


El grup AprènOnline és una associació sense ànim de lucre.

Ens agrada la docència i, en especial, la docència a distància. 

Som mestres o professors/es en actiu i compaginem la nostra feina al centre amb la docència a distància.

Mirem de millorar contínuament, oferint uns cursos cada vegada més atractius i accessibles.

Per a fer els nostres cursos no cal tenir coneixements previs.

Molts dels nostres alumnes han fet amb nosaltres el seu primer curs a distància i no els ha suposat cap problema.


 

SOBRE ELS NOSTRES CURSOS

 

Calendari

Els cursos en línia comencen al cap d’unes hores d’haver rebut el pagament. Durant un mes pots accedir a tot el material.

Durada

Tots els cursos tenen una durada indefinida, et donarem de baixa del curs quan faci 30 dies que no et connectes (suposarem que has fet l’examen o que ja no t’interessa).

Horari

Els nostres cursos en línia no tenen cap activitat que impliqui treballar en un horari concret. Són asíncrons.

Els cursos en línia es poden realitzar des de qualsevol lloc.


CONTINGUT DELS CURSOS

Contingut

Els cursos consten de 5 o 8 temes, cada tema es treballa una competència concreta.

Idioma

La llengua vehicular de tots els cursos és el català. El contingut dels cursos és en català.

Millora contínua

Al final de cada curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides es realitza una millora contínua dels cursos en cada nova edició.