Curs intensiu nivell mitjà

 

Curs intensiu

NIVELL MITJÀ

Descripció:

Cada vegada més és necessària una cultura TIC i un domini autònom, amb capacitat de gestió i adaptació.  Des de la Generalitat es fan proves per acreditar les competències TIC.
Aquest curs és per la preparació de totes competències de nivell mitjà

Objectiu:

Adquirir el nivell per a poder superar la prova ACTIC de nivell mitjà

Continguts:

  • Competència 1, cultura participació i civisme digital.  Nivell mitjà.
  • Competència 2, tecnologia digital i l’ús  de l’ordinador i del sistema operatiu.  Nivell mitjà.
  • Competència 3, navegació i comunicació en el món digital. Nivell mitjà.
  • Competència 4, tractament de la informació escrita. Nivell mitjà.
  • Competència 5, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell mitjà.
  • Competència 6, tractament de la informació numèrica. Nivell mitjà.
  • Competència 7, tractament de les dades. Nivell mitjà.
  • Competència 8, presentació de continguts. Nivell mitjà.

Metodologia

Tots els nostres cursos estan en un campus virtual. Cada participant entra amb el seu nom d’usuari/ària i contrasenya. El curs està compost de 8 blocs. Cadascú pot realitzar els blocs al seu ritme. A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual d’una competència.

Durada

La durada orientativa del curs teòric és de 80 hores de mitjana, podràs accedir al curs fins al dia de l’examen. Quan estiguis 30 dies sense connectar-te et donarem de baixa.

Preu

El preu del curs  amb accés durant un mes, 35.00 €.

Horari

No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret.

Lloc

Aquest curs és totalment en línia, a través d’internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Idioma

La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català.

Millora contínua

En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d’incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Inscripció

Enllaç a la pàgina d’inscripció