Les Proves

Nosaltres no convocarem més exàmens, ja que la Generalitat no paga res per col·laborar i a nosaltres ens suposa unes pèrdues inassumibles.

Característiques essencials de la prova
Avaluació

Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.

El nombre d’activitats i el temps màxim per fer la prova són:

   • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
   • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
   • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència

El temps que triguen les preguntes a descarregar-se no es compta.

Les activitats que formen part de la prova tenen un valor diferent en funció de dos criteris:

 • Segons si avaluen només un o més d’un d’aquests grups de continguts: coneixements, procediments o actituds. En el segon cas parlarem de preguntes d’integració.
 • Segons el grau d’interacció de les activitats; és a dir, si el tipus d’activitat és més o menys complex (segons el quadre de la figura).

Matrícula per a fer l’examen