Curs intensiu bàsic

 

Curs intensiu

NIVELL BÀSIC

Descripció:

Cada vegada més és necessària una cultura TIC per no quedar-nos enrere en la societat. Des de la Generalitat es fan proves per acreditar les competències TIC.
Aquest curs és per la preparació de totes competències de nivell bàsic

Objectiu:

Adquirir el nivell per a poder superar la prova ACTIC de nivell bàsic

Continguts:

  • Competència 1 i 3, cultura participació i civisme digital, i navegació i comunicació en el món digital.
  • Competència 2, tecnologia digital i l’ús  de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Competència 4, tractament de la informació escrita.
  • Competència 5, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Competència 6, tractament de la informació numèrica.

Metodologia

Tots els nostres cursos estan en un campus virtual. Cada participant entra amb el seu nom d’usuari/ària i contrasenya. El curs està compost de 5 blocs. Cadascú pot realitzar els blocs al seu ritme. A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.

Durada

La durada orientativa del curs teòric és de 80 hores de mitjana, podràs accedir al curs fins al dia de l’examen. Quan estiguis 30 dies sense connectar-te et donarem de baixa.

Preu

El preu del curs és de  35,00 €.

Horari

No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret.

Aquest curs és totalment en línia, a través d’internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Distribució de temes

Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha les diferents competències on s’exposa el contingut del curs.

Idioma

La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català.

Millora contínua

En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d’incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Inscripció

Enllaç a la pàgina d’inscripció