Curs intensiu bàsic

 

Curs intensiu

NIVELL BÀSIC

Descripció:

Cada vegada més és necessària una cultura TIC per no quedar-nos enrere en la societat. Des de la Generalitat es fan proves per acreditar les competències TIC.
Aquest curs és per la preparació de totes competències de nivell bàsic

Objectiu:

Adquirir el nivell per a poder superar la prova ACTIC de nivell bàsic

Continguts:

  • Competència 1 i 3, cultura participació i civisme digital, i navegació i comunicació en el món digital.
  • Competència 2, tecnologia digital i l’ús  de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Competència 4, tractament de la informació escrita.
  • Competència 5, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Competència 6, tractament de la informació numèrica.

Metodologia

Tots els nostres cursos estan en un campus virtual. Cada participant entra amb el seu nom d’usuari/ària i contrasenya. El curs està compost de 5 blocs. Cadascú pot realitzar els blocs al seu ritme. A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.

Durada

La durada orientativa del curs teòric és de 80 hores. Durant un mes pots accedir al campus i passar-hi les hores que vulguis.

Preu

El preu del curs  amb accés durant un mes, 28.00 €.

Horari

No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret.

Aquest curs és totalment en línia, a través d’internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Distribució de temes

Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha les diferents competències on s’exposa el contingut del curs.

Idioma

La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català.

Millora contínua

En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d’incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Inscripció

Enllaç a la pàgina d’inscripció