Cursos

Per ara només oferim els cursos del nivell intermedi, més endavant oferirem els de nivell avançat.

Els cursos són:

Competència 1: Cultura, participació i civisme digital

Informació del curs

Competència 2: Tecnologia digital i l’ús de l’ordinador 
i del sistema operatiu

Informació del curs

Competència 3: Navegació i comunicació en el món digital

Informació del curs

Competència 4: Tractament de la informació escrita

Informació del curs

Competència 5: Tractament de la informació gràfica, sonora 
i de la imatge en moviment

Informació del curs

Competència 6: Tractament de la informació numèrica

Informació del curs

Competència 7: Tractament de les dades

Informació del curs

Competència 8: Presentació de continguts

Informació del curs