C06 Tractament de la informació numèrica

Descripció:

En aquest curs es treballen els programes i les eines pròpies del nivell intermedi de la competència  de les proves d’Acreditació de Competències de la Tecnologia de la Informació i Comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya.6

Objectiu:

Treballar els recursos i eines  necessaris per assolir el nivell mínim per superar la prova d’ACTIC de nivell intermedi

Continguts:

  • Interfície d’un full de càlcul
  • Caselles, columnes, files i fulls
  • Eines
  • Menús
  • Diferents formats
  • Llistes
  • Funcions
  • Gràfics
  • Imatges
  • Plantilles
  • Estils i formats

Metodologia

Tots els nostres cursos estan en un campus virtual. Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya. El curs està compost de 4 blocs. Cadascú pot realitzar els blocs al seu ritme. A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual. Pots fer les tasques d'ampliació. Són voluntàries, però ajuden a comprendre i a manipular les diferents eines i recursos. A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.

Durada

La durada d'un curs teòric és de 15 hores, el curs dura un mes. La durada d'un curs teoricopràctic és de 40 hores, el curs dura un mes i mig

Certificat

Quan el participant ha finalitzat un curs teoricopràctic i ha realitzat totes les tasques amb el nivell exigit, obtindrà un certificat intern d'AprènOnline

Preu

El preu d'un curs teòric de 15 hores, amb accés durant un mes, 17,00 €.

El preu d'un curs teoricopràctic de 40 hores, amb accés durant un mes i mig, 56,00 €.

Curs semipresencial, on es fan 2 sessions presencials de 4 hores, una sessió introductòria i l'altra de preparació d'examen, i coordinació durant els cursos en línia, 98,00 €. La part en línia dels cursos presencials van a part, amb un 10% de descompte si s'agafa el paquet de 3 o més cursos teòric-pràctics. La reserva de plaça d'un curs semipresencial és de 50,00 €.

Horari

No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i, abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

Hi ha 4 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar (en el cas del curs teoricopràctic).

Avaluació

Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

El curs serveix per superar la prova d'ACTIC de la Generalitat de Catalunya si un participant fa totes les tasques correctament i segueix tots els consells que anem donant no supera la prova corresponent, podrà repetir el curs amb un 50% de descompte, a condició que s'hagi matriculat a les 8 competències.

Idioma

La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà.

Millora contínua

En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Inscripció

Enllaç a la pàgina d'inscripció

Vull aquest curs

Inscriu-te